วิธีการแทงหวยชุดเว็บเศรษฐี

 • เข้าสู่ระบบ “ ซื้อหวยเศรษฐี.com ” เลือกกดเมนูในหน้าแรก เลือก “แทงหวยชุด”
 • เลือกประเภทหวยชุดที่ต้องการแทง (หวยชุดลาว, หวยชุดฮานอย, หวยชุดมาเลย์,หวยชุดลาวซุปเปอร์)
 • ระบุตัวเลขที่ต้องการแทง 4 หลัก
 • ระบุจำนวนชุดที่ต้องการ กด “ส่งโพย”
 • ตรวจรายละเอียดให้ถูกต้องเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม “ยืนยันโพย”
 • สามารถตรวจโพยที่ทำรายการซื้อได้ที่เมนู “โพยของฉัน”
สมัครสมาชิก

ขั้นตอนและวิธีการแทงหวยชุด (ฮานอย)

หวยชุดเว็บเศรษฐี
 • เลือก “หวยชุดฮานอย
หวยชุดเว็บเศรษฐี
 • ระบุตัวเลขจำนวน 4 หลัก ที่ต้องการแทง รายการจะปรากฎขึ้นมาด้านล่าง
หวยชุดฮานอย
 • ระบุจำนวนชุดที่ต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลขและกด “ส่งโพย”
หวยชุด ฮานอย
 • ระบบจะสรุปรายการที่แทง “ตัวเลข จำนวนชุด และราคารวม” ตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “ยืนยันโพย”
แทงหวยชุดฮานอย
 • ระบบจะเก็บบันทึกโพย ซึ่งสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม “บันทึกโพย”
แทงหวยชุด
 • สามารถตรวจสอบโพยหวยได้ที่เมนู “โพยของฉัน”
เล่นหวยชุดฮานอย

ขั้นตอนและวิธีการแทงหวยชุด (ลาว)

หวยลาวชุดเว็บเศรษฐี
 • เลือก “หวยชุดลาว
หวยลาวชุดเว็บเศรษฐี
 • ระบุตัวเลขจำนวน 4 หลัก ที่ต้องการแทง รายการจะปรากฎขึ้นมาด้านล่าง
หวยลาวชุด
 • ระบุจำนวนชุดที่ต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลขและกด “ส่งโพย”
แทงหวยลาวชุด
 • ระบบจะสรุปรายการที่แทง แสดง “ตัวเลข จำนวนชุด และราคารวม” ตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “ยืนยันโพย”
หวยลาวชุด
 • ระบบจะเก็บบันทึกโพย ซึ่งสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม “บันทึกโพย”
หวยลาว
 • สามารถตรวจสอบโพยหวยได้ที่เมนู “โพยของฉัน”
หวยลาวชุด
เว็บเศรษฐี